Společnost TachoData Analytics je novým distributorem softwaru pro dopravce a kontrolní orgány na území České republiky. 

46.jpg

Nabízíme prodej a distribuci softwaru TachoScan® 

V rámci poskytování komplexních služeb nabízíme nejrůznější druhy školení:

  • školení ovládání programů TachoScan program má mnoho funkcí, tudíž si každá firma může vybrat pouze funkce, které jsou pro ni optimální.
  • školení k minimální mzdě podmínky, požadavky splnění podmínek požadovaných jednotlivými státy
  • zpracování podkladů k minimální mzdě EU po dodání podkladů (přejezdy hranic a digitální data z karet řidičů) jsme schopni vytvořit report podklad pro mzdovou účetní, který bude obsahovat odpracovanou dobu na území daného státu a minimální mzdu, kterou by měl řidič obdržet.
  • profesní školení řidičů školení provádíme v akreditovaných učebnách po celé ČR dle zákona č. 274/2000Sb. Používáme prostředky v podobě simulátorů digitálních tachografů značky VDO Siemens a Stoneridge.
  • vyhodnocení dat z karet řidičů a tachografů po dodání stažených dat z karet řidičů a tachografů provedeme kontrolu stažených dat a vytvoříme protokoly dle požadavků objednavatele.
  • školení ovládání tachografů školení obsahuje seznámení s legislativou týkající se tachografů a fyzická ukázka ovládání tachografů na simulátoru s tachografy značky VDO Siemens a Stoneridge.
  • školení na upevnění nákladu seznámení s legislativou vztahující se k zajištění nákladů, včetně příslušných norem.
  • školení vedoucích pracovníků pracovní doba a sociální předpisy seznámení s problematikou pracovní doby v dopravě a jejich řešení v praxi.

Více informací o software naleznete na stránkách zde

47.jpg